Koszty eksploatacyjne budynków potrafią być bardzo duże. Wielu osobom wydaje się, że nie można tego w żaden sposób zmienić. Nic bardziej mylnego. Modernizacja to niezawodny sposób na zwiększenie efektywności energetycznej. Nie należy jednak wykonywać jej w ciemno. Szczególnie jeśli prowadzimy dużą działalność gospodarczą i zależy nam nie tylko na zmniejszeniu kosztów, ale również na uzyskaniu dotacji z prośrodowiskowych programów rządowych lub samorządowych.

W tym wpisie wyjaśnimy, czym jest audyt energetyczny, dlaczego warto go przeprowadzić, co mówi o efektywności oraz modernizacji i kto jest prawnie zobowiązany do wykonania go.

Czym dokładnie jest audyt energetyczny i jakie niesie ze sobą korzyści?

Najprościej rzecz ujmując, jest to dokładna analiza i ocena energochłonności budynku. Wykonuje się je na podstawie inwentaryzacji, czyli opisu stanu technicznego, na który składa się między innymi jakość termoizolacji, zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju energię (cieplną i elektryczną), rodzaj oświetlenia, okien, drzwi, fundamentów, przegrody zewnętrze takie jak chociażby stropodachy, obecność lub brak źródeł odnawialnych (np. paneli fotowoltaicznych). Na tym jednak nie kończy się definicja audytu.

Tego rodzaju ekspertyza zawiera również szereg zaleceń dotyczących modernizacji, dzięki którym efektywność energetyczna zwiększy się w znacznym stopniu. A co za tym idzie — zmniejszą się także koszty życia bądź prowadzenia działalności gospodarczej.

Czy wykonanie audytu jest obowiązkowe dla wszystkich obywateli?

Obecnie audyt energetyczny jest obowiązkiem każdego dużego przedsiębiorstwa, czyli firmy, która:

  • zatrudnia (lub zatrudniała w ostatnich dwóch latach) 250 osób lub więcej,
  • posiada roczny obrót powyżej 50 milionów euro,
  • uzyskała przychód większy niż 43 miliony euro.

Należy przeprowadzać go regularnie co 4 lata, a o jego realizacji, wynikach i planach modernizacji poinformować Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w ciągu maksymalnie 30 dni od jego wykonania. Niewykonanie audytu wiąże się z wymierzeniem kary pieniężnej przez Prezesa URE. Jej wysokość jest uzależniona od zeszłorocznego przychodu przedsiębiorcy — może sięgać do 5% tej kwoty.

Osoby fizyczne oraz małe i średnie przedsiębiorstwa są zwolnione z obowiązku przeprowadzania oceny efektywności energetycznej, oraz możliwych modernizacji. Są to więc kwestie w pełni indywidualne.

Czego podstawą jest audyt energetyczny?

Wszelkiego rodzaju dofinansowania przeprowadzenia modernizacji z funduszy środowiskowych i programów strukturalnych wymagają ekspertyzy poświadczającej o efektywności energetycznej budynku. Mogą się o nie ubiegać wszyscy – zarówno przedsiębiorcy, jak i gminy oraz osoby fizyczne. Warunkiem jest posiadanie aktualnego audytu. Powinien być on przeprowadzony przez osobę, której nazwisko znajduje się w wykazie osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Rejestr znajduje się na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Jakie są korzyści wykonania audytu energetycznego?

Jedną z największych zalet — niezależnie od tego, czy prowadzisz własną działalność gospodarczą, czy nie — jest większa świadomość, która może być początkiem zmian. Audyt pozwala określić, jak duże są straty ciepła, co jest ich źródłem oraz jak można poprawić efektywność energetyczną budynku. Określona w nim modernizacja może obejmować np. ulepszenie zmniejszające zapotrzebowanie i straty energii bądź inwestycję w źródła odnawialne.

Innymi słowy, dzięki audytowi można realnie poprawić efektywność, zmniejszyć koszty eksploatacyjne oraz dobrać odpowiednie urządzenia grzewcze, np. pompę ciepła. Dodatkowo, jeżeli jesteś inwestorem i rozważasz zakup konkretnego źródła energii w ramach modernizacji budynku, wyniki audytu opisują dokładnie zapotrzebowanie na ciepło w kilowatach na metr kwadratowy w skali roku. Dzięki temu można z góry określić, jak duże koszty będą wiązały się z korzystaniem z danego urządzenia w okresie eksploatacji oraz w jakim stopniu wzrośnie dzięki niemu efektywność cieplna.