Badania są przeprowadzane z wykorzystaniem metod jakościowych w fazie wstępnej, ilościowych w formie ankiety dla wszystkich zainteresowanych pracowników oraz z wykorzystaniem sesji warsztatowych​.

W celu poznania indywidualnych potrzeb organizacji potrzebne jest przeprowadzenie specjalistycznej analizy potrzeb pracowników. Pozwala to na zidentyfikowanie indywidualnych potrzeb i preferencji, nie tylko bieżących, ale i przyszłych, czego rezultatem jest możliwość zaproponowania elastycznych rozwiązań projektowych uwzględniających ich dostosowywanie wraz z upływem czasu. 

Analizy te mogą dotyczyć zarówno pracy w biurze jak i struktury pracy w ramach home office / pracy hybrydowej. Metodyka ta ma na celu optymalizację aranżacji przestrzeni, a zarazem zwiększenie efektywności pracy poprzez wprowadzenie konkretnych zmian procesowych. ​

Jednym z głównych problemów jaki staramy się rozwiązać jest organizacja przyjaznych miejsc pracy na zwykle ograniczonej przestrzeni biurowej i jej możliwie najbardziej efektywne wykorzystanie. Na tej podstawie powstaje mapa funkcjonalna biura, przedstawiająca wytyczne przestrzenne i rekomendacje układów funkcjonalnych na dostępnej powierzchni poprawiające komfort pracy.​

Mamy świadomość, jak istotna jest elastyczność przestrzeni biurowej, dlatego projektujemy przestrzeń uwzględniając jej dostosowanie do zmiennych potrzeb organizacji wraz z upływem czasu.

Korzyści z przeprowadzenia badania

 • Optymalizacja wydatków
 • Poprawa efektywności, lojalności i zaangażowania pracowników 
 • Integracja współpracowników i pozytywny wpływ na wzajemne relacje ​
 • Zaangażowanie pracowników w proces zmiany, budowanie pozytywnego nastawienia 
 • Pozytywny wpływ na wizerunek firmy
 • Zwiększenie atrakcyjności organizacji – ściąganie i utrzymanie utalentowanych jednostek  ​
 • Poznanie indywidualnych oraz grupowych problemów i propozycja ich rozwiązania​
 • Poznanie indywidualnych potrzeb dzięki badaniu ilościowemu ​
 • Projektowanie przestrzeni dostosowanej do procesów
 • Rzetelna analiza zmniejsza ryzyko nietrafionych rozwiązań funkcjonalnych 
 • Dzięki analizie procesów zachodzących w organizacji możliwe jest dostosowanie przestrzeni nie tylko do obecnych,  ale również przyszłych potrzeb klienta
 • Rzetelna analiza zmniejsza ryzyko nietrafionych rozwiązań funkcjonalnych 
 • Dzięki analizie procesów zachodzących w organizacji możliwe jest dostosowanie przestrzeni nie tylko do obecnych,  ale również przyszłych potrzeb klienta
 • Określenie najlepszego systemu pracy 
 • Określenie efektywnego podziału funkcjonalnego przestrzeni z podziałem na wykonywane aktywności
 • Wyznaczenie zapotrzebowania na przestrzenie procesów indywidualnych, grupowych, spotkań i regeneracji oraz ich preferowanej formy ​
 • Rezultatem analizy wzajemnych relacji pomiędzy działami jest powstanie optymalnej mapy funkcjonalnej. 

 

Analiza środowiska pracy w Bosch Rexroth


Nasza wieloletnia współpraca z Bosch Rexroth sp. z o. o. obejmuje nie tylko kompleksowe realizacje zmian aranżacji, ale również przeprowadzenie badania potrzeb i analizy środowiskowej.

Jest to jeden z przykładów, jak szczegółowa analiza środowiska pracy, poprzedzająca proces projektowy umożliwia sprawne sformułowanie najlepszych dla organizacji rozwiązań przestrzennych, a następnie ich wdrożenie. Badanie obejmowało ponad 600m2 powierzchni biurowej oraz pracowników kilkunastu działów. Podczas fazy ilościowej badania, każdy z pracowników objęty badaniem miał możliwość wypełnienia szczegółowej ankiety i tym samym przekazania osobistych potrzeb, przemyśleń i preferencji. Odpowiedzi pracowników stały się bazą do opracowania raportu podsumowującego etap ilościowy oraz punktem wyjściowym sesji warsztatowej, która pozwoliła na sprecyzowanie założeń, omówienie proponowanych rozwiązań i wypracowanie optymalnego układu funkcjonalnego .

List referencyjny- przeprowadzenie analizy środowiska pracy