Przeprowadzenie analizy środowiska pracy i potrzeb pracowników  pozwala na zidentyfikowanie bieżących i przyszłych potrzeb oraz optymalizację zużycia powierzchni. Badania przeprowadzone w 2021 roku, już w dobie pandemii Covid 19 wskazują, że około 80% pracowników preferuje elastyczny model pracy, umożliwiający połączenie pracy zdalnej i stacjonarnej. Model hybrydowy, przy zastosowaniu przemyślanej organizacji przestrzeni pozwala na redukcję lub lepsze zagospodarowanie wykorzystywanego metrażu, a tym samym generowanie oszczędności

Projektujemy biura elastyczne, w których możliwe jest zmienne wykorzystanie powierzchni oraz jej dostosowywanie wraz z upływem czasu i zmieniających się potrzeb. Tworzymy przestrzenie nie tylko ergonomiczne, ale również wielofunkcyjne, kreatywne i odpowiadające oczekiwaniom organizacji oraz jej pracowników. Poprzedzenie etapu projektowego rzetelną analizą środowiskową pozwala na redukcję czynników utrudniających pracę, w rezultacie zwiększając efektywność. Udział w badaniu oraz wdrożenie optymalnych rozwiązań aranżacyjnych i technicznych zwiększa również lojalność i zaangażowanie pracowników, zmniejsza rotację oraz korzystnie wpływa na wizerunek organizacji.