Badania są przeprowadzane z wykorzystaniem metod jakościowych w fazie wstępnej, ilościowych w formie ankiety dla wszystkich zainteresowanych pracowników oraz z wykorzystaniem sesji warsztatowych​.

Przeprowadzone badania mają na celu wyszczególnienie konkretnych, indywidualnych potrzeb pracownika i wyciągnięcie wniosków na podstawie przeprowadzonych ankiet. Analizy te mają dotyczyć zarówno pracy w biurze jak i struktury pracy w ramach HOME OFFICE. Metodyka ta ma na celu usprawnienie aranżacji przestrzeni, a zarazem zwiększenie efektywności pracy poprzez wprowadzenie konkretnych zmian. ​Jednym z głównych problemów jaki staramy się rozwiązać jest organizacja przyjaznych miejsc pracy na zwykle ograniczonej przestrzeni biurowej i jej możliwie najbardziej efektywne wykorzystanie.​ Wynikiem przeprowadzonych badań będzie mapa funkcjonalna biura przedstawiająca wytyczne przestrzenne i rekomendacje układów funkcjonalnych na dostępnej powierzchni poprawiająca komfort pracy. ​