Trendy

Trendy  - za czym podążamy lub biegniemy pod prąd

Trend jest niczym innym jak społecznym i indywidualnym rozwojem tendencji mającym silny wpływ na jednostkę. Trendy rozwijają się w długim okresie dlatego różnią się od fali czy mody. Na kształtowanie trendów wpływa wiele czynników : np. geograficznych zawierających takie czynniki jak ziemia, woda, natura, zmiany klimatyczne a nawet katastrofy naturalne – wpływające na nasze życie od początku. Czynniki socjo-kulturowe wraz z różnymi etnologicznymi systemami wartości oraz czynniki wypływające z cech indywidualnych każdego z nas.

Na takiej właśnie bazie rozkwitają mini lub mega trendy światowe.